ĐẠI HỘI BÁN HÀNG TOÀN QUỐC NĂM 2023

ĐẠI HỘI BÁN HÀNG TOÀN QUỐC NĂM 2023

DIỄN RA TẠI TP TÂY NINH NGÀY 25/03/2023 VỚI NHIỀU NỘI DUNG HUẤN LUYỆN THỰC TẾ VÀ ĐẦY Ý NGHĨA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG.

SỰ KIỆN DIỄN RA TỐT ĐẸP VÀ KẾT THÚC CÙNG NGÀY 25/03/2023. MONG RẰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG CỦA CTY AN LONG SẼ NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN.

MONG CHO CTY SẼ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THÀNH CÔNG RỰC RỠ