CONTACT

Information

AN LONG FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính: Cụm CN Hoàng Long – Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam.

HCM Office: 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, HO CHI MINH CITY

Central Branch: Chan May Port, Binh An Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province.

(0272) 3726222 | (028) 36362705 (Domestic Market)

(0272) 3726224 (Import - Export Dept)

Fax: (84-72) 3726220

[email protected] 

Domestic Market

[email protected]

Import - Export Dept